Sopiya – Ravi Royster

Song :- Sopiya 

Singer : Ravi Royster

Music :- Ravi Royster

Lyrics :- Momo